Government of Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර

වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න

central province sri lanka flag

මධ්‍යම පළාත

ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යම පළාත් සභාව

වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න

Public Administration

රාජ්‍ය පරිපාලනය

රාජ්‍ය පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න

Home

central province sri lanka flag

මධ්‍යම පළාත් ප‍්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු..!

ශ‍්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම පළාත් ප‍්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසි ඔබට ස්තූතියි. අප විසින් මධ්‍යම පළාත් සභාව යටතේ පවතින අමාත්‍යංශ හා ආයතන වලට අදාල පරිපාලන, පිරිස්/පුහුණු, සැලසුම් ආදී සේවා සහ උපාය මාර්ගික මූල්‍ය සහය ලබාදීම සිදුකෙරේ. අපගේ පාලන ප‍්‍රදේශය මහනුවර, මාතලේ හා නුවරඑළිය යන දිස්ත‍්‍රක් තුනෙන් සමන්විත වේ. මධ්‍යම පළාත් ප‍්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය ස්ථාපිත කරන ලද්දේ 1988 වර්ෂයේදී ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රජාතාන්ත‍්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ 18 වන ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යටතේය.

දෙපාර්තමේන්තු


Administration

පළාත් පරිපාලනය

ප‍්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයට අනුබද්ධිත ඉතා වැදගත් අංශයකි. මධ්‍යම පළාත් සභාව යටතේ පවත්නා අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු සහ අනෙකුත් ආයතනවල පරිපාලනමය වශයෙන් ඇතිවන අවශ්‍යතා සහ ගැටළුවල දී මැදිහත් වීමත්, එම ආයතන සමඟ සහ ඉන් පිටත පරිපාලන සහ ප‍්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයට අදාළ අනෙකුත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් සම්බන්ධීකරණ කේන්ද්‍රය ලෙස කටයුතු කිරීමත් මෙම අංශයේ මුඛ්‍ය කාර්යය වේ..


Personal & Training

මානව සම්පත් කළමනාකරණය හා පුහුණු සංවර්ධනය

වාර්ෂික පුහුණු වැඩ සටහන් පටිපාටියට අනුව සම්පත් දායකයින්ගෙන් සමන්විත සංචිතයක් සකස් කිරීම, පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම සහ කි‍්‍රයාත්මක කිරීම, පුහුණු වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම, පිරිස් හා පුහුණු අංශයේ වගකීම වන අතර, පුහුණු අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම, සම්පත් දායකයින් හඳුනා ගැනීම, පුහුණු වැඩසටහන් නිර්මාණය කිරීම, පුහුණු පටිපාටියකට අනුව පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම හා අවසාන වශයෙන් පසුවිපරම් කටයුතු සිදු කිරීම.


planning dept

පළාත් සැලසුම්කරණය හා ප‍්‍රගති පාලනය

පළාත් සැලසුම් ක‍්‍රියාවලියේ හදවත ලෙස ක‍්‍රියා කරනුයේ මධ්‍යම පළාත් සභාවේ පළාත් සැලසුම් හා ප‍්‍රගති පාලන අංශය වේ. මෙය සෘජුවම මධ්‍යම පළාතේ ප‍්‍රධාන ලේකම් යටතේ පවතින අතර සමස්ථයක් වශයෙන් සැලසුම් කරණය ප‍්‍රගති පාලනය සහ ප‍්‍රගති සමාලෝචනය උප-ජාතික මට්ටමෙන් දෙපාර්තමේන්තු සහ අමාත්‍යාංශ මගින් සිදුකරනු ලබන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතින් හි සහ වැඩසටහන් හි ප‍්‍රගති පාලනය සහ ප‍්‍රගති සමාලෝචනය පිළිබඳ වගකීම දරයි.


provincial treasury

පළාත් භාණ්ඩාගාරය

පළාත් අමාත්‍යාංශයන් සඳහා උපායමාර්ගික මුල්‍ය සහාය ලබාදීම මෙන්ම, මුල්‍ය සම්පත් පවත්වාගැනීම තුළින්, මධ්‍යම පළාත තුළ අපේක්‍ෂිත සමාජ, ආර්ථික සහ පාලන අභිමතාර්ථයන් සාක්‍ෂාත් කර ගැනීම පළාත් භාණ්ඩාගාරයේ සුවිශේෂී භූමිකාවයිx තවද, පළාත් ණය ලබාගැනීම් හා මුල්‍ය අවශ්‍යතා මෙන්ම බැංකුකරණය සහ මුදල් කළමනාකරණයට අදාළව කටයුතු සිදුකෙරන අතර, මෙම සේවාවන් සියලුම අමාත්‍යාංශයන් තුළ ව්‍යාප්තව පවතී.

ප‍්‍රධාන ලේකම් තුමාගේ පණිවුඩය

ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රජාතාන්ත‍්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන සංශෝධනය අනුව1987 අංක 42 දරණ පළාත් සභාපනතින් ස්ථාපනයකර ඇති මධ්‍යම පළාත් සභාව මහනුවර, නුවරඑළිය සහ මාතලේ යන පරිපාලන දිස්ත‍්‍රික්ක තුනෙන් සමන්විත වේ.
පළාත් සභාවට පැවරුණු කාර්යයන් ඉටුකිරීම සඳහා පළාත් අමාත්‍යාංශ පහක් යටතේ දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතන විසිනවයක පනස් තුන්දහසකට ආසන්න කාර්ය මණ්ඩලයක් සේවය කරමින් සිටී. අපගේ අරමුණ සහභාගිත්ව සංවර්ධන ප‍්‍රවේශය තුළින් ජනතාවට සමීප ජනතා සේවයක් ඉටුකිරීමයි. මෙම කටයුතු වල දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ "මෛත්‍රී පාලනයක් - ස්ථාවර රටක්" දැක්ම යටතේ නිරන්තරව කටයුතු කරමින් සිටින අතර "දියුණු හා වගකීම් සහගත රාජ්‍ය අංශයක්" කරා යන ගමනේ අත්වැලක් සැපයීම අපගේ ඒකායන බලාපොරොත්තුවයි.

ජනතා හිතෛශී රාජ්‍ය සේවයක් ඇති කිරීමේදී ජනතා අපේක්‍ෂා මෙන්ම ජනතා ගැටළු වලටද ක්‍ෂණික විසදුම් ලබාදීමේ ක‍්‍රමවේදයක් දියත් කිරීමට දැනටමත් කටයුතු කර ඇත. මේ සඳහා පළාත් සභාවේ උපායශීලී සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව සියලුම කාර්යයන් සැලසුම් කර තිබේ. මෙම කටයුතු පහසු කරලීම සඳහා අති ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ "මෛත්‍රී පාලනයක් - ස්ථාවර රටක්" වැඩසටහනට අනුගත වෙමින් පළාත තුළ නවීන තොරතුරු තාක්‍ෂණ සන්නිවේදන ක‍්‍රමවේදයක් ක‍්‍රියාවට නැංවෙන අතර කඩිනමින් පළාත් සභාව තුළ සියලුම පළාත් සභා නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු ඇතුළත් වන පරිදි තොරතුරු පද්ධතියක් සකස් කෙරෙනු ඇත.

පළාත් සභාව තුළ ක‍්‍රියාත්මක විද්‍යුත් ගිණුම් ක‍්‍රමය නිසා මනා ගිණුම් පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාමට හැකිව තිබේ. නුදුරු අනාගතයේදී විද්‍යුත් පෞද්ගලික ලිපිගොනු ක‍්‍රමවේදයක් ස්ථාපිත කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමි. මෙයට අමතරව පළාතේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ද ඉක්මනින් තොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි පරිගණක වැඩසටහනක් සකස් කර ක‍්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

තවද පළාතේ සංවර්ධන කටයුතු මෙන්ම පරිපාලනමය කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා පළාතේ ගරු ආණ්ඩුකාර ගරු සුරංගනී එල්ලාවල මැතිණියගෙන් සහ ගරු ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය සරත් ඒකනායක මැතිතුමාගෙන්ද ගරු පළාත් සභා අමාත්‍යතුමන්ලාගෙන් සහ ගරු පළාත් සභා මන්ත‍්‍රිතුමන්ලාගෙන්ද මන්ත‍්‍රීතුමියන්ගෙන්ද නිරන්තරයෙන් ලැබෙන මග පෙන්වීම හා දායකත්වය ඉතා අගය කරමි.

The Chief Secretary of Central Provinceසරත් ප්‍රේමවංශ මයා
මධ්‍යම පළාත් ප‍්‍රධාන ලේකම්

සැපයුම් කරුවන්ගේ ලේඛනය 2017

supplier register

සැපයුම් කරුවන්ගේ ලේඛනය 2017 Download PDF

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන වැඩසටහන

early childhood development programme

ලියාපදිංචි කිරීම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම

ඉදිකිරීම් කොන්ත‍්‍රාත්කරුවකු, නඩත්තු කොන්ත‍්‍රාත්කරුවකු ලෙස ලියාපදිංචි කිරීම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම 2017

Contruction

දුරකථන නාමාවලිය

මධ්‍යම පළාතේ ඇති සියළු රජයේ කාර්යාලවල දුරකථන අංක ඇතුලත් දුරකථන නාමාවලිය භාගත කරගැනීමට තිබේ.

Telephone directory of Central provincial council Sri Lanka

භාගත කරන්න

සොයන්න

රාජ්‍ය සේවා කළමනාකරුවන් පිළිබඳ විස්තර (ICT)

මූල්‍ය රීති සංග්‍රහය 2008

විදේශ ශිෂ්‍යත්ව හා විදේශ පුහුණු වැඩසටහන්

scholarship program

Training Programs

Visitors

Today24
Yesterday133
This week157
This month3247
Total53788

Visitor IP : 54.204.211.128 Visitor Info : Unknown - Unknown අඟහරුවාදා, මාර්තු 28 2017 04:14

Who Is Online

Guests : 11 guests online Members : No members online
Powered by CoalaWeb
Joomla templates by Joomlashine