Homeඅප ගැනප‍්‍රධාන ලේකම් තුමාගේ පණිවුඩයපළාත් විගණන දෙපාර්තමේන්තුව

පළාත් විගණන දෙපාර්තමේන්තුව

Department of Auditඅභ්‍යන්තර විගණනය වු කලී සංවිධානයක් තුළ කෙරෙන ස්වාධීන තක්සේරුවකි. පළාත් සභාවට අයත් සියඵම අමාත්‍යාංශල දෙපාර්තමේන්තු හා සියඵම ආයතන මගින් ඉටු කෙරෙන සේවාවන් හා   කාර්යයන් සමාලෝචනය කිරීමද මැන බැලීමද ඇගයීම හා අභ්‍යන්තර පාලන ක‍්‍රමයේ සිද්ධි දායකභාවය සම්බන්ධයෙන් ඉහළ කළමණාකාරීත්වයට වාර්තා කිරීමද ඊට අදාල වේ. අභ්‍යන්තර විගණනය කළමනාකරණයට සහාය වේ.

පවතින  පරිසරය  සමග  වෙනස්  වෙම්න් තමන් කළ  කාර්යයට වගවිම විශ්ලේෂණ හා විමර්ෂණ හැකියාව අවංක භාවය අපක්‍ෂපාතිත්වය, සත්‍ය හා සාධරණත්වය
A - Accountability
U - Unbiased
D - Dynamic
I - Integrity & Investigation
T - True & Fair


දර්ශනය

සොයමු බලමු නිවැරදි මග කියමු

මෙහෙවර

ගුණාත්මක පරික්‍ෂණ හා නිරීක්‍ෂණය මඟින් නිවැරදි විය යුතු දේ ඉහළ කළමනාකාරිත්වයට වාර්තා කිරීම

අරමුණු

   1. නීති නියමයන්, රෙගුලාසි හා කි‍්‍රයාපටිපාටිවලට අවනත බව, විමර්ශනය කිරීම
   2. කාර්ය මණ්ඩලයේ කාර්යක්‍ෂමතාවය ගුණාත්මක බව ඇගයීම
   3. එක් එක් ආයතනවල සියළුම ගනුදෙනුවල අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධති නිසි පරිදි කි‍්‍රයාත්මක වනවාද යන්න විමර්ශනය කිරීම
   4. මධ්‍යම පළාත් සභාව යටතේ ඇති එක් එක් ආයතන සතු වත්කම් හා දේපල ආරක්‍ෂා කිරීමට යෝග්‍ය ආරක්‍ෂක විධිවිධාන යොදා ඇති බව විමර්ශනය කිරීම හා තහවුරු කිරීම
   5. මූල්‍ය ප‍්‍රකාශයේ විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කිරීම
   6. නුසුදුසු නීති, නියමයන්, රෙගුලාසි, ප‍්‍රතිපත්ති හා කි‍්‍රයා පරිපාටි පිළිබඳ ඉහළ කළමනාකාරිත්වයට දැනුම් දීම

කාර්ය භාරය හා සේවාවන්

 1. වැරදි හා වංචා වැලැක්වීම සඳහා ආයතනය තුල ක‍්‍රියාත්මක වන අභ්‍යන්තර සෝදිසි හා පාලන ක‍්‍රමයල සැකසීම අතින් මෙන්ම තත්‍ය ක‍්‍රියාකාරීත්වය අතින්ද සාර්ථකදැයි සොයා බැලීම.
 2. ගිණුම් හා වෙනත් වාර්තාවල විශ්වාසනීයභාවය නිශ්චය කිරීම හා යොදාගෙන ඇති පිළිගත් ගිණුම්කරණ පිළිවෙත් මගගින් නිවැරදි මුල්‍ය ප‍්‍රකාශනයක් පිළියෙල කිරිම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයේදැයි සොයා බැලීම.
 3. කාර්ය මණ්ඩලයට පවරා ඇති වගකීම් ඉටුකිරිමෙහිලා ඔවුන්ගේ කාර්ය සාධනයේ ගුණාත්මකභාවය ඇගයීම.
 4. ආයතනයේ වත්කම් සියලුම ආකාරයේ අලාභහානිවලින් කොතරම් දුරට ආරක්‍ෂාවේදැයි සොයා බැලීම.
 5. ආයතන සංග‍්‍රහයල පළාත් මුල්‍ය නියෝගල ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් අදාල කරගනු ලබන පරිපාටි අදාල පරිදි රාජ්‍ය පරිපාලනල භාණ්ඩාගාර හා වෙනත් චක‍්‍රලේඛ හා උපදෙස් පිළිපදිනු ලැබේදැයි සොයා බැලීම.
 6. නාස්තිය, නිශ්කාර්ය ධාරිතාව හා අරපිරිමැස්මෙන් තොරව කෙරෙන වියදම් වැලැක්වීමට මෙන්ම එවා අනාවරණය කර ගැනීමට ගෙන ඇති අභ්‍යන්තර පාලන ක‍්‍රමයේ සාර්ථකත්වය සොයා බැලීම.
 7. ආයතනයේ ගිණුම් පරිපාටිය හා කිසියම් මුදල් වැයවීමකට තුඩුදෙන එකී මෙහෙයුම් පරික්‍ෂා කිරිම හා ආයතනයේ දේපළ හා වගකීම් ආරක්‍ෂාකාරී ලෙස අරපිරිමැස්මෙන් යුතුව විධිමත් ලෙස පරිහරණය කරන්නේදැයි සොයා බැලීම.
 8. අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී විශේෂ විමර්ශන පැවැත්වීම.
 9. පාර්ලිමේන්තු රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභා කටයුතු වලදී හා පළාත් අරමුදල් ගිණුම්කාරක සභා කටයුතුවලදී ප‍්‍රධාන ලේකම්වරයාගේ නියෝජිතයකු වශයෙන් කටයුතු කිරිම.
 10. විගණකාධිපතිවරයා විසින් පළාත් සභාවේ විිවිධ ආයතන සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරනු ලබන විගණන විමසුම් සම්බන්ධයෙන් සම්බන්ධීකරණය කිරිම හා ප‍්‍රගතිය වාර්තා කිරිම.
 11. සෑම මුදල් වර්ෂයක් වෙනුවෙන්ම පළාත සම්බන්ධයෙන් විගණන වැඩසටහන් පිළියෙල කොට ප‍්‍රධාන ලේකම්ගේ අනුමැතිය ලබාගෙන ගරු ආණ්ඩුකාර තුමාට පිටපතක් සහිතව විගණකාධිපති වෙත යැවීම හා එම වැඩසටහන අනුව වාර්ෂික විගණන කටයුතු මෙහෙය වීම.
 12. විගණන පරීක්‍ෂණ ඇසුරෙන්ල ගණන්දීමේ නිලධාරින් හා ප‍්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරින් පදනම් කරගෙන සකස් කරන ලද ත්‍රෛයිමාසික වාර්තාවක් සකස් කර ඊලඟ කාර්තුව අවසාන වීමට පෙර විගණකාධිපතිට හා ප‍්‍රධාන ලේකම්ට පිටපත් සහිතව ආණ්ඩුකාරවරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
 13. පළාත් විගණන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ දිස්ත‍්‍රික් විගණන කාර්යාලවල කාර්ය මණ්ඩලයට අවශ්‍ය දැනුම, නව තාක්‍ෂණය හා ශිල්පීය ක‍්‍රම හදුන්වාදීම සඳහා නිරන්තරයෙන් පුහුණු කිරීම් සංවිධානය කිරීම.
 14. විගණන කටයුතු සම්බන්ධව අන්තර් පළාත් සභා සමඟ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කිරීම.
 15. අභ්‍යන්තර පාලනය දුර්වල ආයතනවල අභ්‍යන්තර පාලන ක‍්‍රමය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ගණන්දීමේ නිලධාරින්ට, ප‍්‍රධාන ගණන් දීමේ නිලධාරින්ට, අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම්, නිර්දේශ හා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම.

අප අමතන්න

මහ නුවර මාතලේ නුවර එළිය
දිස්ත්‍රික්ක විගණන කාර්යාලය
මධ්‍යම පළාත් සභා සංකීර්ණය
පල්ලෙකැලේ
කුණ්ඩසාලේ
මාතලේ දිස්ත්‍රික්ක විගණන කාර්යාලය
පොදු පුස්ථකාල ගොඩනැගිල්ල
හුලන්ගමුව පාර
මාතලේ
නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්ක විගණන කාර්යාලය
IRDP ගොඩනැගිල්ල
උඩපුස්සෙල්ලාව පාර
නුවර එළිය
පළාත් විගණන අධ්‍යක්ෂක
දු.ක./ෆැක්ස්: +94 812 233134
ඊ ලිපි: यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.
   

 


සංවිධාන ව්‍යුහය

Internal Audit Organization Chart Sinhala 

 

 

 

 

සැපයුම් කරුවන්ගේ ලේඛනය 2017

supplier register

සැපයුම් කරුවන්ගේ ලේඛනය 2017 Download PDF

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන වැඩසටහන

early childhood development programme

ලංසු කැඳවීම

ගැටඹේ ,පේරාදෙණිය සංචාරක ප්‍රවර්ධන මධ්‍යස්ථානය Design and Build ක්‍රමය යටතේ ඉදිකිරීම

Contruction

රාජ්‍ය සේවා කළමනාකරුවන් පිළිබඳ විස්තර (ICT)

නඩත්තු කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය

මූල්‍ය රීති සංග්‍රහය 2008

විදේශ ශිෂ්‍යත්ව හා විදේශ පුහුණු වැඩසටහන්

scholarship program

Training Programs

Visitors

Today59
Yesterday67
This week59
This month2133
Total71454

Visitor IP : 54.196.105.189 Visitor Info : Unknown - Unknown සඳුදා, අගෝස්තු 21 2017 12:09

Who Is Online

Guests : 39 guests online Members : No members online
Powered by CoalaWeb
Joomla templates by Joomlashine