Homeදෙපාර්තමේන්තුපළාත් පරිපාලනය

පළාත් පරිපාලනය

administrationප‍්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයට අනුබද්ධිත ඉතා වැදගත් අංශයකි. මධ්‍යම පළාත් සභාව යටතේ පවත්නා අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු සහ අනෙකුත් ආයතනවල පරිපාලනමය වශයෙන් ඇතිවන අවශ්‍යතා සහ ගැටළුවල දී මැදිහත් වීමත්, එම ආයතන සමඟ සහ ඉන් පිටත පරිපාලන සහ ප‍්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයට අදාළ අනෙකුත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් සම්බන්ධීකරණ කේන්ද්‍රය ලෙස කටයුතු කිරීමත් මෙම අංශයේ මුඛ්‍ය කාර්යය වේ. සපුරාලීමට ඇති ඉලක්කවල ස්වභාවය කෙරෙහි අවධානය යොමු කල විට පළාත් සභාව යටතේ පවතින ආයතනවල භෞතික හා මානව සම්පත්වල මනා උපයෝජනය කෙරෙහි ද අවධානය යොමු කිරීම ප‍්‍රධාන ලේකම්ගේ විෂය පථයට සමගාමීව සිදු කළ යුතු බැවින් මෙම අංශයට සංකීර්ණ ක‍්‍රියාවලියක නිරත වීමට සිදුව ඇතx අපේක්‍ෂිත අරමුණු තුළින් උපරිම ඵලයක් ලබා ගැනීමට විධිමත් ප‍්‍රවේශයන් සහ වෘත්තීය මට්ටමේ මානව සම්පත විභව්‍යතාවයන් නිසිලෙස යොදා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය මෙම අංශය තුළ අනිවාර්යය අංගයක් වී තිබේ.


දැක්ම

විශිෂ්ටතම පළාත් පරිපාලනය බවට පත්වීම

මෙහෙවර

පාර්ශවකරුවන් අතර විශිෂ්ට සන්නිවේදනයක් ගොඩනඟා ගනිමින් සහ මනා සම්බන්ධීකරණයක් තුළින් වෘත්තීය මට්ටමේ පරිපාලන ඒකකයක් බවට පත්වීම

 


ආදර්ශ පාඨය

සමානාත්මතාවයෙන් හා ඒකාග‍්‍රතාවයෙන් යුක්ත පළාත් පරිපාලනයක්

වටිනාකම්

සැලකිලිමත් භාවය
විවෘත භාවය
වගකීම
විශිෂ්ඨත්වය

 


අරමුණු

 • පරිපාලන කටයුතු සම්බන්ධයෙන්  මධ්‍යම රජය සහ පළාත් සභාවේ ආයතන සහ වෙනත් ආයතන සමඟත්, රාජ්‍ය සේවයේ මානව සම්පත සමඟත්, යහපත් අන්තර් සම්බන්ධතා පවත්වා ගනිමින් ඉහළ මට්ටමේ සේවා අගයන් නිමාණය කිරීම
 • ඉහළ ඉගෙනුම් පරිසරයක් තුළ වඩා සඵලදායි නායකත්ව රටා තුලින් පවතින සීමිත සම්පත් ඵලදායි ලෙස භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය පරිසරය සකස් කිරීම

ප‍්‍රධාන කි‍්‍රයාකාරකම්

 1. මධ්‍යම රජය, පළාත් සභාව යටතේ ඇති ආයතන සහ දේශීය හා විදේශීය රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ද, පෞද්ගලික අංශය ද වැනි වූ පාර්ශවකරුවන් සමඟ ඵලදායී අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගනිමින් පරිපාලන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම
 2. පළාත් සභාවේ නීති කි‍්‍රයාත්මක කිරීමේ දී සහ නෛතික කටයුතුවල යෙදීමේ දී අවශ්‍ය වන්නා වූ උපදෙස් හා මගපෙන්වීම් ලබාදීම
 3. ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය, පාර්ලිමේන්තුව, ඔම්බුඞ්ස්මන්වරයා, පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව සහ පෙත්සම් කාරක සභාව මඟින් සිදු කරන විමර්ශන සහ පරීක්‍ෂණයන් සඳහා අවශ්‍ය දායකත්වය ලබා දීම
 4. විශේෂ වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති දියත් කිරීමේ දි පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මැදිහත් වීම සම්බන්ධීකරණය කිරීම

 


විමසීම්

තනතුර දුරකථන අංක
නි. ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන) +94 812 236754/+94 814 953241
නීති නිලධාරි +94 814 953243
සහකාර ලේකම් (පාලන) +94 814 953242
පරිපාලන නිලධාරි +94 814 953244
කාර්යාලය +94 814 953245 / +94 814 953246
ඊ ලිපි यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.
ෆැක්ස් +94 812239075

 


සංවිධාන ව්‍යුහය

Organization Chart Sinhala 


පළාත් පරිපාලනය

 1. ප‍්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ගේ සියළුම ආයතනික කටයුතු, දීප ව්‍යාප්ත සේවයේ හා පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්ගේ ආයතන කටයුතු වලට අදාල සියළු කටයුතු.
 2. ප‍්‍රධාන ලේකම්වරයා විනය බලධාරියා ලෙස කටයුතු කරන සියළුම නිලධාරීන්ගේ විනය කටයුතු වලට අදාල රාජකාරී හා දීප ව්‍යාප්ත සේවයේ හා වෙනත් මාණ්ඩලික ශ්‍රේණිවල නිලධාරීන්ගේ විනය කටයුතු සම්බන්ධීකරණය.
 3. ප‍්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයට අයත් සියළුම වාහන පිළිබඳ නඩත්තු කටයුතු, අළුත්වැඩියාවන් සම්බන්ධ කටයුතු, වාහන මිලට ගැනීම සම්බන්ධ කටයුතු සහ එම වාහන වලට අදාල සියළු කාර්යයන්. සහ වාහන පවරා දීම සම්බන්ධ කටයුතු
 4. සහනදායී පදනම මත වාහන ආනයනය කිරීමට අදාල බලපත‍්‍ර නිකුත් කිරීම
 5. නිල නිවාස සම්බන්ධ කටයුතු
 6. ප‍්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්ත සියළුම නිලධාරීන්ගේ ණය පිළිබඳ කටයුතු.
 7. පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රශ්ණ සඳහා පිළිතුරු සැපයීම.
  8ග    ගැසට් පත් වල පලකිරීම සඳහා ලැබෙන සියළු නිවේදන සම්බන්ධයෙන් ක‍්‍රියා කිරීම.
  9ග    අමාත්‍ය මණ්ඩල රැුස්වීම් වලට අදාල කටයුතු.
  10ග    සියළුම චක‍්‍රලේඛ පලාත් සභාව තුල ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ගරු ආණුඩුකාරතුමාගේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීම.
  11ග    අතිකාල හා නිවාඩු දින වැටුප් ගෙවීමට අදාල කටයුතු
  12ග    හදිසි ආපදා වන්දි ගෙවීම් නිර්දේශ කිරීම.
  13ග    භාෂා දිරිදීමනා ගෙවීම් සම්බන්ධ කටයුතු
  14ග    නිල හැ`දුනුම්පත් නිකුත් කිරීම.
  15ග    ඇප තැන්පත් සම්බන්ධ කටයුතු
  16ග    ප‍්‍රධාන අමාතය අරමුදලට අදාළ කටයුතු.
  17ග    සියළු ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම
  18ග    මහජන පෙත්සම් හා පැමිණිලි සම්බන්ධව කි‍්‍රයා කිරීම.s

 


නීති අංශය

 1. මධ්‍යම පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු වලට අදාල නඩු කටයුතු වලදී අවශ්‍ය සහය ලබා දීම, එවැනි අවස්ථාවලදී නිලධාරීන් වෙනුවෙන් අධිකරණයේ පෙනී සිටීම හා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සහය ලබා ගැනීම හෝ අවශය අවස්ථාවන් වලදී පෞද්ගලික නීතිඥ සහය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම.
 2. අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු ඇතුළු මධ්‍යම පළාත් සභාවේ පරිපාලන කටයුතු වලදී පැන නැගෙන ගැටළු සඳහා නීතී උපදෙස් ලබා දීම.
 3. මධ්‍යම පළාත් සභාවේ ප‍්‍රඥප්ති සම්පාදන කාර්යයට සහය ලබා දීම.
 4. මධ්‍යම පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු වල විෂයය පථයට අයත් ගිවිසුම්, රෙගුලාසී වැනි නීතිමය ලේඛණයන් සැකසීමේදී මඟ පෙන්වීම.

 

 

සැපයුම් කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය 2018

supplier register

සැපයුම් කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 2018 Download PDF

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන වැඩසටහන

early childhood development programme

ලංසු කැඳවීම

ගැටඹේ ,පේරාදෙණිය සංචාරක ප්‍රවර්ධන මධ්‍යස්ථානය Design and Build ක්‍රමය යටතේ ඉදිකිරීම

Contruction

රාජ්‍ය සේවා කළමනාකරුවන් පිළිබඳ විස්තර (ICT)

නඩත්තු කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය

මූල්‍ය රීති සංග්‍රහය 2008

විදේශ ශිෂ්‍යත්ව හා විදේශ පුහුණු වැඩසටහන්

scholarship program

Training Programs

Visitors

Today44
Yesterday110
This week844
This month2686
Total91451

Visitor IP : 54.221.131.67 Visitor Info : Unknown - Unknown ඉරිදා, පෙබරවාරි 25 2018 11:27

Who Is Online

Guests : 36 guests online Members : No members online
Powered by CoalaWeb
Joomla templates by Joomlashine